Het bedrijf

Op het bedrijf zijn momenteel ongeveer 70 blauwe fokooien en 20 witte fokooien aanwezig.

Naast de fokooien zijn meerdere, meest eigen gefokte, rammen aanwezig. En wij houden meestal rond de 40 ooilammeren aan om makkelijk door te selecteren. 

 

Wij zijn begonnen met fokken van dieren die afkomstig zijn uit de foklijnen van Duisterwinkel, Westerhuis, de Vries, Kreuze, Nijboer en Lunsche. En bij de witten fokken we met dieren uit de foklijnen van Voogd, Postma, Tjepkema, D. Kikkert, Roozendaal, Commandeur en Claus. Het streven is om naast een goede vruchtbaarheid, grote en sterke dieren met een mooi exterieur te fokken.

Al onze dieren zijn ingeschreven in het stamboek. De dieren zijn scrapie-vrij (ARR-ARR) en zwoegerziekte onverdacht. 

 

Je kunt ons regelmatig met dieren tegenkomen op keuringen. De resultaten zijn tot nu toe zeer bevredigend.

Bijna alle zelfgefokte ooitjes en enkele rammen zijn voor de fokkerij verkocht. Regelmatig worden dieren voor de fokkerij te koop aangeboden.

 

UBN: 6109479,  Stamboeknr. 26309 (SBT), 06505